polski    english
Zarządzanie
Strona dostępna dla partnerów i studentów po zalogowaniu
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
Zarządzanie Strategiczne
Total Quality Management i Zarządzanie Zmianami
Zarządzanie w Łańcuchu Podaży
Biznes Plan
Distance Learning Materials
DLM - Zarządzanie
Powrót


Leonardo da Vinci Project Co-ordinator:

Teaching Materials and Quality Assurance Standard for the Network of MBA Programs in "Agribusiness Management".

Warsaw Agricultural University, Poland
Edward Majewski
edward_majewski@sggw.pl
tel. +4822 5934216