polski   english
AGRIMBA DLA KAŻDEGO
Międzynarodowy projekt realizowany w ramach programu LEONARDO DA VINCI "Opracowanie materiałów dydaktycznych dla programów MBA Zarządzanie w Agrobiznesie".
Celem projektu jest wdrożenie nowoczesnych form nauczania i wsparcie procesów dydaktycznych w istniejącej sieci programów Executive MBA poprzez opracowanie udoskonalonych i ujednoliconych materiałów dydaktycznych.

Opis Projektu

http://sggw-mba.pl
Powrót


Leonardo da Vinci Project Co-ordinator:

Teaching Materials and Quality Assurance Standard for the Network of MBA Programs in "Agribusiness Management".

Warsaw Agricultural University, Poland
Edward Majewski
edward_majewski@sggw.pl
tel. +4822 5934216